نورزوی متفاوت تر از بقیه!

همیشه در اوایل سال میگوییم که میشود امسال بهتر از سالیان قبل باشد؟  ماجرا چیز دیگریست چون این سال با آن سال هیچ فرقی ندارد، این ما هستیم که در آنها تفاوت ایجاد میکنیم و از آنها به عنوان یک سال خوب و یا بد یاد میکنیم.


از اتفاقات رخ داده به هیچ وجه دوست ندارم چیزی بگویم مخصوصا که خودتان از آنها بی خبر نیستید. این که ما پوست کلفت هستیم یا به این مسائل عادت کرده ایم دلیل موجهی برای تکرار این وقایع نیست.


وقتی برای در امان ماندن از فضای حقیقی، به فضای مجازی پناه میبریم، آنوقت است که متوجه میشویم در هیچ کدام امنیت و آرامش کامل وجود ندارد و نگرانی و دلهره اجزایی از آن ها هستند...

...

وبلاگنویسان عزیز، اینکه با وجود مشکلاتی که در سرویس "بلاگ بیان" وجود دارد و میتوان سردی آن را به وضوح حس کرد، اینکه با وجود شبکه های اجتماعی قدرتمندی که روز به روز بزرگتر میشوند و تعداد کاربران آنها از میلیارد نفر هم گذاشته است، شاید شما در آنها حسابی برای خود داشته باشید اما هرگز دست از وبلاگنویسی بر نداشته اید.


حتی اگر هم وبلاگ و فعالیتی نداشته باشید، خواندن دیگر وبلاگ ها جزئی از هویت شماست و چه خوب است که ما بیشتر از بقیه هوای خودمان را داشته باشیم.


امیدواری بد نیست، امید به اینکه دوباره همه چیز مثل قبل شود و بتوان گرمی حضور وبلاگنویسان را حس کرد، شاهد رفتن بلاگر ها نبود و مشکلات "بلاگ بیان" به کمترین حد خود برسد.


حرف زدن دیگر بس است و فقط یک جمله مانده است:

بیانی های عزیز، سال نو مبارک!

باشد که نوروز همه فرخنده و پیروز باد