تایپ حروف عربی در ورد

برای تایپ متون عربی لازم است با کلیدهای ترکیبی مخصوص اعراب گذاری آشنا باشیم. توجه داشته باشید کلید های ترکیبی مخصوص اعراب زیاد بوده و موارد زیر مهمترین آن ها و یا پرکاربرد ترین می باشند. برای مشاهده ادامه مطلب با ما همراه باشید.

   
Shift+ A      (فتحه)
 
Shift+ S      (ضمه)
 
Shift+ D      (کسره)
 
Shift+ Q      (تنوین فتحه)
 
Shift+ W     (تنوین ضمه)
 
Shift+ E      (تنوین کسره)
 
Shift+ F      (تشدید)
 
Shift+ B      (أ)
 
Shift+ N      (إ)
 
Shift+ M      (ء)
 
Shift+Z       (ة)
 
Shift+V       (ؤ)
 
Shift+X      (ی)
 
Alt+0250    ( ْ )      
 
*توجه داشته باشید که حرف (ة) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,Times New Roman, Arial, ...) فعال است.
منبع: tebyan-zn.ir