آیا میدانید که...

37 درصد از فضای وب را محتوای مستهجن تشکیل می‌دهد.

منبع: http://www.bbc.co.uk