آیا میدانید که...

یک‌سوم ایتالیایی‌ها تاکنون از اینترنت استفاده نکرده‌اند.