آیا میدانید که...

دانشمندان راهی را در جهت شارژ تلفن همراه از طریق ادرار توسعه داده‌اند!

منبع: bbc.co.uk