آیا میدانید که...

100 هزار تلفن همراه در هر سال در بریتانیا به توالت انداخته می‌شود!!!

منبع: amazon.com