قیمت ها بر حسب یک ماه است(پست آپدیت شده است) 

 


  اضافه کردن تبلیغ شما به پایین مطالب پر بازدید: 100 هزار تومان 

 برخی مطالب ما بالای 4 هزار بازدید خورده اند و بیشتر بازدید ها از ورودی گوگل بوده است.


 چسبیده به بالای صفحه اول؛ پست اول: 60 هزار تومان


چسبیده به بالای صفحه اول؛ پست دوم: 50 هزار تومان


چسبیده به بالای صفحه اول؛ پست سوم: 40 هزار تومان


 باکس تبلیغات(تبلیغ بنری): 30 هزار تومان