چگونگی به دست آوردن مجموع یا تعداد اعداد زوج یا فرد در اکسل

فرض کنید مجموعه‌ای از اعداد در اکسل دارید که شامل اعداد زوج و فرد می‌باشد. برای اینکه بدانید چگونه می‌توان تعداد یا مجموع اعداد زوج یا فرد را بدست آورد در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

🔵 شمارش اعداد زوج یا فرد

برای محاسبه تعداد اعداد زوج یا فرد موجود در یک محدوده (مثلا A1:C8)، در یک سلول خالی فرمول زیر را وارد کنید.

=SUMPRODUCT((MOD(A1:C8,2)<>0)+0)


سپس کلید اینتر را فشار دهید تا نتیجه محاسبه تعداد اعداد فرد موجود در محدوده انتخاب شده مشخص شود.

نکته: اگر می‌خواهید تعداد اعداد زوج مشخص شود از فرمول زیر استفاده کنید:

=SUMPRODUCT((MOD(A1:C8,2)=0)+0)


🔵 محاسبه مجموع اعداد زوج یا فرد

اگر می‌خواهید مجموع اعداد موجود در یک محدوده (مثلا  A1:C8) را تعیین کنید در یک سلول خالی فرمول زیر را وارد کنید.

=SUMPRODUCT(--(MOD(A1:C8,2)=1),A1:C8)

سپس کلید اینتر را فشار دهید تا اعداد فرد موجود در محدوده انتخاب شده با هم جمع شود.

نکته: اگر می‌خواهید مجموع اعداد زوج مشخص شود از فرمول زیر استفاده کنید:

=SUMPRODUCT(--(MOD(A1:C8,2)=0),A1:C8)