امتحانات مدرسه

 سلام.

 به دلیل مدرسه، شاهد کم کاری از سوی مدیر وبلاگ بوده ایم، اما چه میتوان کرد؟ حتی در قسمت ویرایش مطالب قبلی، تعریف آنچنانی نمیتوان کرد...

حال، با شروع امتحانات مدرسه در چند روز آینده، عذرخواهی ما را بابت کم کاری، بد قولی  و یا سر نزدن به وبلاگ هایتان بپذیرید...

به امید خدا که این وضع همیشگی نیست.

با سپاس فراوان:

 مدیر وبلاگ دنیای کامپیوتر