دنیای کامپیوتر با افتخار تقدیم میکند:

فرمت عکس png است

فرمت عکس jpg است.

این لوگو از این پس لوگوی رسمی وبلاگ دنیای کامپیوترمی باشد که توسط مدیر وبلاگ طراحی شده است.