آیا میدانید که...

کشور چین دارای کمپ‌های ترک اعتیاد برای معتادین اینترنتی است.