ما و آقای ترامپ در نتایج گوگل!

در ادامه مطلب عکس ما و آقای ترامپ را در نتایج گوگل با عنوان" ترامپ و دنیای کامپیوتر"، مشاهده میکنید.جالب آن است که عکس و آدرس وبلاگ ما در صفحه اول گوگل هستند!