چگونگی به دست آوردن مجموع یا تعداد اعداد زوج یا فرد در اکسل

محاسبه تعداد یا مجموع اعداد زوج یا فرد در اکسل

فرض کنید مجموعه‌ای از اعداد در اکسل دارید که شامل اعداد زوج و فرد می‌باشد. برای اینکه بدانید چگونه می‌توان تعداد یا مجموع اعداد زوج یا فرد را بدست آورد در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

🔵 شمارش اعداد زوج یا فرد

برای محاسبه تعداد اعداد زوج یا فرد موجود در یک محدوده (مثلا A1:C8)، در یک سلول خالی فرمول زیر را وارد کنید.

=SUMPRODUCT((MOD(A1:C8,2)<>0)+0)


سپس کلید اینتر را فشار دهید تا نتیجه محاسبه تعداد اعداد فرد موجود در محدوده انتخاب شده مشخص شود.

نکته: اگر می‌خواهید تعداد اعداد زوج مشخص شود از فرمول زیر استفاده کنید:

=SUMPRODUCT((MOD(A1:C8,2)=0)+0)


🔵 محاسبه مجموع اعداد زوج یا فرد

اگر می‌خواهید مجموع اعداد موجود در یک محدوده (مثلا  A1:C8) را تعیین کنید در یک سلول خالی فرمول زیر را وارد کنید.

=SUMPRODUCT(--(MOD(A1:C8,2)=1),A1:C8)

سپس کلید اینتر را فشار دهید تا اعداد فرد موجود در محدوده انتخاب شده با هم جمع شود.

نکته: اگر می‌خواهید مجموع اعداد زوج مشخص شود از فرمول زیر استفاده کنید:

=SUMPRODUCT(--(MOD(A1:C8,2)=0),A1:C8)